Växter i sverige

Det finns flera hundra växtsläkten här i Sverige som växer helt vilt. Dessa växter har du säkert sett vid vägkanter, i skogar och på ängar. Vi har en otroligt rik flora här i Sverige som är viktig för både människor och djur. Sedan urminnes tider har växter använts som medicin och används än idag i olika kosttillskott och som husmorsknep för både hälsa och städning. Förutom för oss människor så är även växterna väldigt viktiga för djuren som tack vare växter kan överleva i vårt land.

Svenska växters historia

Här i Sverige kan vi hitta växter som ofta delas in i olika kategorier. Det talas om växtklasserna; enhjärtbladiga växter, tvåhjärtbladiga växter, barrväxter och kärlkryptogamer. Från första början så var det botanikern Carl Von Linné som kategoriserade alla blommor och växter och införde ett något komplicerat men användbart system som än idag används flitigt. Förutom att gruppera växter så grupperade även Linné alla djurarter. Linné levde under 1700-talet och kom från den småländska landsbygden, idag anses han ha bidragit till den moderna ekologins grundande.

Populära svenska växter

Det finns ett flertal växter som förknippas med just Sverige. Vi ser dom ofta vid vägkanten och på ängar och under våren och sommaren tittar de upp. Blåklocka, prästkrage, tussilago, blåklint och förgätmigej är omåttligt populära blommor som vi sett sedan vi var barn. Dessa anser många är typiska blommor för just Sverige. Även björk, gran, bok och ek är populära växter i Sverige och representerar de svenska skogarna. Från norr till söder kan vi hitta dessa träd och de täcker faktiskt större delen av vårt land.

Förutom dessa populära växter så finns det även unika och sällsynta växter i Sverige. En av dessa unika blommor är den så kallade hagfibblan. Den upptäcktes i vilt tillstånd år 1937 för första gången här i Sverige och har sedan dess inte synts till. Experten på just fibblor, Törbjörn Tyler, upptäckte hagfibblan i utkanten av Karlskrona, nästan 80 år senare. Extra intressant är att den upptäcktes på samma plats där den först hittades. Många tror att just den här arten inte finns någon annanstans i värden.