Sveriges nationella blommor

De landskapsblommor som vi har här i Sverige är tänkta att vara en symbol för de 25 stycken landskap vi har. Varje blomma eller växt går att återfinna i just det landskap som den representerar. Några exempel på landskapsblommor är blåklocka, gullviva och fjällsippa. Dessa blommor är landskapsblommor för Dalarna, Närke och Lappland. Förutom just landskapsblommor så har de flesta landskap även andra symboler som representerar den delen av Sverige. Just landskapsblommor har blivit särskilt populära då de representerar vår vackra natur och fauna.

Historien om landskapsblommorna

Landskapsblommornas ursprung kommer från USA och kom hit till Sverige med hjälp av August Wickström och Paul Petter Waldenström år 1908. Waldenström publicerade en text i Stockholms Dagblad samma år och föreslog att Sverige skulle införa landskapsblommor. Tidningen gick då ut till landets botaniklärare och uppmanade dem att komma med förslag på passande kandidater till de olika landskapen. Bara några veckor senare så hade en lista sammanställt och Sverige hade infört landskapsblomman. Listan på blommorna som finns sammanställdes av Veit Wittrock, dåvarande professor vid Botaniska trädgården i Stockholm.

Motstånd mot landskapsblomman

Det var inte helt enkelt att införa landskapsblommorna i Sverige då vissa inte alls var nöjda med den lista som Veit Wittrock hade sammanställt. Två landskap gjorde kraftigt motstånd mot de växter som var tänkta att representera deras landskap. Det var Skåne och Hälsingland som satte sig på tvären. Skåne som blivit tilldelad bok ville hellre ha prästkrage som landskapsblomma och Hälsingland som blivit tilldelad tall ville hellre ha lin. Både Härjedalen och Dalarna klagade också och ville ha helt andra blommor än de som de blivit tilldelade av Wittrock.

Som tur var för Skåne och Hälsingland så var kyrkohedern och politikerna Erik E:son Hammar på deras sida och hjälpte dom att ändra bok till prästkrage och tall till lin knappt ett år efter att listan sammanställts. Landskapsblommorna som symbol och viktigt fenomen försvann när första världskriget startade och återkom inte till sin forna popularitet förrän många år senare. Anledningen till att landskapsblommorna kom tillbaka till rampljuset berodde på en ungdomsrörelse här i Sverige som tryckte upp blommorna på knappar, något som blev väldigt populärt bland folket.