Högteknologiskt jordbruk i Sverige

Högteknologiskt jordbruk i SverigeVi får en allt större befolkning, inte bara i Sverige utan världen över. För att klara av att försörja alla medborgare så krävs ny teknik även inom jordbruket. Att endast begränsa odlandet till åkrar kan snart vara ett minne blott. Nu utvecklar man nämligen möjligheten att odla i stadsmiljö och även på höjden för att dra nytta av all mark till fullo. Den nya typen av jordbruk som odlar på höjden kallas i moderna sammanhang för vertikala jordbruk. Den här typen av jordbruk är perfekt i storstäder där markytan är begränsad.

Vertikal odling i storstäder

Den vertikala odlingen har flera stora fördelar. Den största fördelen är som vi skrev om ovan att det ofta finns gott om yta på höjden. Det innebär att man inte behöver ha särskilt mycket mark för att kunna odla stora mängder grödor. En annan stor fördel är att man sällan behöver särskilt mycket gödsel, växtnäring eller jord. Tekniken använder dessutom 95 procent mindre vatten än vanliga odlingar. En av de största fördelarna anser många är att odlingstiden är halverad jämfört med de vanliga utomhusjordbruken. 

Hyllsystem för växter

För att kunna odla vertikalt så används ofta särskilda hyllsystem. Dessa står antingen direkt på golvet inomhus i en byggnad eller så hänger de på väggen likt en tavla. Den vertikala odlingen fungerar ungefär på samma sätt som den hydroponiska odlingen. Det innebär att det inte används någon jord när man planterar växterna, istället ligger de i en särskild näringslösning. Vertikal odling är inte bara något för industrier utan något du själv kan ägna dig åt hemma. Om du har en ledig vägg är det fritt fram att köpa vertikala odlingshyllor.

I Sverige så har det redan börjat odlas vertikalt på flera platser i landet. En av dessa platser är Ljusgårda i Tibro. Här odlar man grönsaker och har studiebesök för alla som vill komma och titta. Ljusgårda har som mål att Sverige ska bli helt självförsörjande gällande grönsaksodling som odlas just vertikalt. På Ljusgårda odlar man grödor året runt med hjälp av LED-belysning, bevattningssystem och näring. Förhoppningen är att flera ska ta vid och börja odla vertikalt och då förutsättningarna är så pass goda för denna typ av odling att kanske Sverige blir självförsörjande inom kort.