Jordbruk i Sverige

Det svenska jordbruket, även kallat lantbruk är en näringsform som går långt tillbaka. Det innehåller bland annat djurskötsel, hästverksamhet, odling av grödor, hantverk och energiproduktion. Även om det svenska jordbruket har genomgått en stor förändring under de senaste 50 åren och i och med detta halverats i storlek så är det fortfarande 1 procent av befolkningen som livnär sig via just jordbruk. Nästintill alla konsumenter i Sverige kommer i kontakt med det svenska jordbruket dagligen när vi äter mat.

Jordbruk under förändring

På den här sidan kommer du att få ta del av flera olika nyheter som rör det svenska jordbruket. Eftersom jordbruket hela tiden förändras i och med ny teknologi, export och import, förändrad livsstil hos konsumenten samt klimatförändringar så finns det mycket att hålla sig uppdaterad kring. Om du precis som många andra är intresserad av vad vi äter och innehållet så är det en god idé att hålla sig uppdaterad kring jordbrukets nyheter och förändring.

Jordbruket och klimatet

Något som är väldigt intressant gällande det svenska jordbruket är var odlingen äger rum och varför. Du kommer att få ta del av matnyttig information kring vad som produceras i Sverige på denna sida och få gedigen bakgrundsinformation kring vilka platser saker och ting odlas på. Exempelvis så odlas både vete, korn, raps och betor i Sydsverige. Förutom det så odlas där även potatis och andra grönsaker. Både Gotland och Öland hittar du både får och mjölkkor dessutom.

Förutom att odla utifrån klimatzon så finns det andra saker som påverkar jordbruket och miljön. Exempelvis påverkar odlingen av mat till slaktboskap miljön. Genom att istället äta spannmål istället för att göda djuren så sparar man in mycket energi. En annan omdiskuterad miljöfråga vi kommer att skriva mer om är växthusgaserna som släpps ut i samband med tillförseln av gödsel vid odling. Klimat, miljö, statistik och produktion är bara några få av sakerna vi kommer att ta upp om det svenska jordbruket!