Svenskt jordbruk i siffror

Det svenska jordbruket står för ungefär 1 procent av sysselsättningen i Sverige. Det finns ungefär 171 000 svenskar som ägnar sig åt jordbruk, både på heltid och på deltid. Den absolut största produkten inom jordbruket är mjölken och den står för cirka 20 procent av jordbruksproduktionens totala värde. Förutom att producera mjölk har vi också jordbrukare som producerar gris, nöt, fjäder och ägg. Vi har inte endast produktion av djur och djurprodukter i Sverige – vi odlar även vete, oljeväxter, korn, havre och andra viktiga grödor.

Större men färre gårdar

I dagens samhälle är det tufft för lantbruket i Sverige. För cirka 50 år sedan fanns det dubbelt så många gårdar som det gör idag. Produktionen har däremot inte minskat, det som har hänt är att de gårdar som finns kvar har blivit större. Jordbrukarna har numera dubbelt så mycket mark och de får dessutom ut betydligt mer av varje hektar och av djuren. En mjölkko gav förr i tiden ungefär 4 000 liter mjölk per år men idag får vi ut uppemot 9 000 liter mjölk på ett år.

Jordbrukets största inkomstkälla

Som tidigare nämnt står mjölken för 20 procent av jordbrukets totala produktionsvärde. Något som jordbrukarna kämpar med är att göra deras produkter så bra som möjligt, både för människa och djur. Många jordbrukare väljer därför att övergå till ekologisk produktion. Andelen ekologiska mjölkkor uppgår i dagsläget till nästan 20 procent. Många konsumenter väljer idag ekologiska produkter, vilket jordbrukarna tagit fasta på. Ofta innebär ekologisk framställning bättre villkor och foder för djuren som är involverade, vilket många konsumenter föredrar även om det ofta blir en dyrare produkt.

Under 2018 fanns det över 300 000 mjölkkor i Sverige. Det är en minskning sedan året innan och en minskning på 25 000 mjölkor sedan 2013. Minskningen av beror helt enkelt på att många mjölkbönder har lagt ned sin verksamhet. Något som blir allt mer populärt i samhället är växtbaserad dryck som ska fungera som ett substitut för mjölk. Den är ofta baserad på havre, mandel eller soja. I och med att denna typ av dryck blir mer populär kan man fråga sig om allt fler gårdar kommer att avvecklas i framtiden.